Oferta

Nasza oferta obejmuje:

  • sporządzanie projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • sporządzanie projektów budowli dróg i ulic oraz typowych mostów i przepustów
  • pełnienie nadzoru autorskiego
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
  • sprzedaż typowych projektów